Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
870 75.9%
Όχι
196 17.1%
Κάτι έχω ακούσει
58 5.1%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
22 1.9%
Αριθμός Ψήφων: 1146
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 03:54