Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
882 75.3%
Όχι
208 17.8%
Κάτι έχω ακούσει
59 5%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
22 1.9%
Αριθμός Ψήφων: 1171
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2021 18:14