Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
822 77%
Όχι
171 16%
Κάτι έχω ακούσει
54 5.1%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
21 2%
Αριθμός Ψήφων: 1068
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019 10:02