Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
739 76.7%
Όχι
154 16%
Κάτι έχω ακούσει
51 5.3%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
19 2%
Αριθμός Ψήφων: 963
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018 20:16