Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
831 77%
Όχι
172 15.9%
Κάτι έχω ακούσει
55 5.1%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
21 1.9%
Αριθμός Ψήφων: 1079
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019 15:21