Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
759 76.7%
Όχι
160 16.2%
Κάτι έχω ακούσει
51 5.2%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
19 1.9%
Αριθμός Ψήφων: 989
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018 21:11