Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;

Γνωρίζεται ότι στην Μηλιά Γρεβενών έχουν βρεθεί οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο;
Ναι
798 76.7%
Όχι
169 16.2%
Κάτι έχω ακούσει
54 5.2%
Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό
20 1.9%
Αριθμός Ψήφων: 1041
Πρώτη ψήφος: Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009 21:38
Τελευταία Ψήφος: Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 12:18