Είναι γνωστό ότι οι εξελικτικές αλλαγές που γίνονται στα προβοσκιδωτά, κατά την πορεία του χρόνου, έχουν συγκεκριμένες τάσεις. Ίσως η πιο σημα¬ντική αλλαγή να είναι η σταδιακή αύξηση του μεγέθους των προβοσκιδωτών. Ταυτόχρονα παρατηρείται η μεγέθυνση των άνω και η εξαφάνιση των κάτω χαυλιοδόντων, καθώς και η επιμήκυνση της προβοσκίδας. Αν ομα¬δο¬ποιήσουμε τις αλλαγές που έχουν υποστεί τα προβοσκιδωτά μέχρι να φτάσουν στη σημερινή τους μορφή, προκύπτουν τα παρακάτω (SHOSHANI & TASHY 1997):